Esteim fent feina a aquesta secció per oferirlis interessants i útils

consells tècnics, de moment posam a la seva disposició els següents temes:

(Alguns en castellà, disculpin les molèsties fins que poguem traduïr-los)

Descripció de cóm és tot el procés d'una producció i cóm afrontarla.
Tipus de produccions, els formats más adequats per afrontar cada una de elles, quí hi intervé y quíns papers tenen. Les figures del client, el productor, els free-lances i les empreses de serveis.
Una breu descripció per que quede clar qué és digital i cóm se digitalitza una senyal (en castellà).
HD, HDTV, 720, 1080, 2K, 4K... ? Qué és HD i tots els noms que l'envolten (en castellà).
Relació i característiques de tots els formats de vídeo exitents, tant digitals com analògics (en castellà).
Informe sobre els DVD; Què són?, Quínes característiques tenen?, Cóm se fan?, Qué es una autoria?, Cóm els podem duplicar? (en castellà)
Cóm s'apliquen les compressions i cóm afecten a la qualitat de la imatge (en castellà).
Terminologia bàsica (en castellà).
Traducció de terminologia tècnica a varis idiomes. De moment Castellà-Anglès-Alemany.
"The digital fact book", exquisit i complet, el més parescut a "la biblia de la imagen", junt al "Editing book" i articles com "To compress or not to compress" o "Post production in the new media age" fan que aquesta web sigui un punt de referència per tots nosaltres. (Això sí, en anglès. Crec haber vist una versió en espanyol no sé per on)
Tota una sèrie de bons artícles. Recomenat. Això sí: a un nivell tècnic un poquet més elevat. En castellà.

En cap moment he pretengut fer informes tècnics profunds ni tesines doctorals, el meu únic objectiu és que la gent que no és del nostro sector pugui conèixer cóm és la nostra feina i cóm la feim, i desde aquesta perspectiva, que hi hagi un apropament entre tots i repercutesqui en un millor treball.Tots aquests consells no deixen de ser una opinió personal, sempre refutable, discutible i sobre les que estaria molt content de rebre noves entrades o acepcions, opinions, consells, crítiques o qualsevol comentari per mail.


Autor: Jaume Bordoy, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, tots els drets reservats.


Autoritz qualsevol forma de difussió, divulgació, distribució o comunicació sensa càrreg, de tot o de part, dels meus articles, sempre que sigui mencionat l'autor i l'orígen (Jaume Bordoy, Mallorca, www.tilt.es), se me comuniqui el text empreat i la seva difussió ( mail ), no sigui amb finalitats lucratives i en el cas de part/s es faci constar com a tal (extracte, part/s, resumen...).

L'Autor:
Jaume Bordoy.

tilt@tilt.es

Ca Vostra